Obec Ružindol
Obec Ružindol

Chemická ochrana

ilustracny_obrazok

Chemická ochrana rastlín od 20.05.2022 do 27.05.2022

Aktuality

 

v chemickej ochrane záhradných plodín

Spracoval: Ing. Juraj Matlák
(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)
Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite našu Poradňu. Ďakujeme.


Obdobie: 20.05.2022 - 27.05.2022

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Prípravok

Poznámky

broskyne

Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov)

SIGNUM
SYLLIT 65WP

- opakované preventívne postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- Syllit 65 sa už prestal distribuovať v malospotrebiteľskom balení; treba ešte využiť staré zásoby

broskyne

Kučeravosť listov broskýň

 

po odvitnutí broskýň sú postreky proti ochoreniu už zbytočné

broskyne

obaľovač broskyňový (1. generácia)

KARATE ZEON 5 CS
LEPINOX PLUS
MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA

- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek uvedenými prípravkami v najteplejších okresoch (Dunajská Streda, Komárno, južná časť okresov Nové Zámky a Galanta) od 24. do 26. mája, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 28. do 30. mája, vo vyšších polohách od 3. do 7. júna
- prípravky sa aplikujú v čase hromadného liahnutia húseníc s výnimkou bioprípravku Lepinox Plus, ktorý sa aplikuje na začiatku liahnutia húseníc (v každom pásme asi 4 dni pred uvedeným termínom)

čerešne
višne

Vrtivka čerešňová

MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA

- prvý postrek poloskorých a neskorých odrôd na začiatku kvitnutia bazy čiernej v danej lokalite, druhý o 10 dní neskôr
- prípravky treba striedať
- čakacia lehota prípravkov: Mospilan - 14 dní, Sanium Ultra - 7 dní

egreše

múčnatka

SULFURUS

- opakované postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch
- prípravky treba striedať
- v čase aplikácie sírnatých prípravkov (Sulfurus) by teplota vzduchu nemala prekročiť 25°C
- použiť sa môžu aj ekologické prípravky BorOil a HF-Mycol

ríbezle
egreše

Piliarky

SANIUM ULTRA

- postrek rastlín v prípade zistenia požerkov lariev piliarky ríbezľovej (z listov zostáva len hrubšia žilnatina)
- pri ojedinelom výskyte škodcu stačí larvy vyzbierať a zlikvidovať

hrušky

Méra hrušková

 

- postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení škodcu (až po odkvitnutí stromov); ďalšie podľa potreby v 10-dňových intervaloch
- proti škodcovi nie sú v súčasnosti v malospotrebiteľskom balení registrované žiadne prípravky
- pre veľkovýrobu sú okrem iných povolené prípravky Gunner a Lambada s účinnou látkou lambda-cyhalothrin, ktorá je aj účinnou látkou dostupného prípravku Karate Zeon 5 CS
- pre veľkovýrobu je povolený aj prípravok Sivanto Prime, ktorý má rovnakú účinnú látku (flupyradifurone) ako Sanium System , ktorý je dostupný aj v malom balení (pozri účinné látky a nové názvy prípravkov pod tabuľkou)

jablone

Múčnatka jabloňová

BELLIS
KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET

- prvý preventívny postrek náchylných odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí, tretí o dva týždne neskôr
- pred každým postrekom sa odporúča zo stromov odstrániť infikované listové ružice a konce výhonkov (huba prezimuje v púčikoch, ktoré boli infikované už v predchádzajúcom roku)

jablone

Piliarka jablčná

NEEMAZAL TS
SANIUM ULTRA

jediný postrek stromov ihneď po odkvitnutí, ale len v miestach, kde sa škodca v silnejšej miere vyskytuje

hrušky
jablone

Bodruška hrušková

 

- škodca spôsobuje v jarných mesiacoch vädnutie a neskôr zhnednutie a usychanie koncov mladých výhonkov jabloní a hrušiek
(konce výhonkov sú hákovito ohnuté a sčernené)
- chemická ochrana sa nerobí, stačí odrezať poškodené konce výhonkov

hrušky
jablone

Chrastavitosť jadrovín

BELLIS
CHORUS 50 WG
POLYRAM_WG
QUALY 300 EC
SCALA
SCORE
SULFURUS

- prvý preventívny postrek náchylných odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí stromov, tretí o dva týždne neskôr
- postrekmi hrušiek proti chrastavitosti zasahujeme zároveň aj proti hrdzi hruškovej

hrušky
jablone

Obaľovač jablčný (1. generácia)

 

postrek ešte nie je aktuálny

jahody

Botrytída (Sivá hniloba) jahôd

PROLECTUS
QUICK MAGNICUR
SCALA
SIGNUM

preventívne postreky na začiatku kvitnutia a o 7 dní neskôr sú potrebné najmä v oblastiach s výdatnými dažďami

marhule

Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov)

SIGNUM

opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami

marhule

Moníliová spála kvetov a výhonkov

 

- po zistení príznakov ochorenia (usychanie koncov výhonkov) je už chemická ochrana zbytočná
- uschnuté konce výhonkov treba odrezať

orech

Antraknóza orecha
Bakterióza orecha

CHAMPION 50 WG
CONTROLPHYT Cu
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000

- opakované postreky náchylných stromov uvedenými meďnatými prípravkami najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- tento postrek je zameraný predovšetkým proti jarnému (baktériovému) černeniu plodov orechov
- proti letnému černeniu oplodia orechov, ktoré spôsobuje vrtivka orechová, bude aktuálny prvý postrek až začiatkom júla

ovocné dreviny
vinič
okrasné dreviny

Chloróza ovocných drevín a viniča

FLORASIN LIGNOVIT Fe

pri výskyte chlorózy (žltnutia listov na vrcholoch výhonkov) aplikujeme uvedené hnojivo vo forme postreku viackrát v priebehu mája a júna v dvojtýždňových intervaloch

ovocné dreviny

Vošky na ovocných drevinách

KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP

- postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení vošiek (až po odkvitnutí)
- uvedené prípravky sa môžu použiť aj proti nosánikom, poškodzujúcim mladé plody ovocných drevín; na miestach ich častejšieho výskytu treba urobiť dva postreky 2 a 4 týždne po odkvitnutí stromov
- prípravky treba striedať

slivky

Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov)

SIGNUM

opakované postreky stromov v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami

slivky

Obaľovač slivkový (1. generácia)

LEPINOX PLUS
MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA

- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek uvedenými prípravkami v najteplejších okresoch (Dunajská Streda, Komárno, južná časť okresov Nové Zámky a Galanta) od 27. do 29. mája, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 31. mája do 3. júna, v severnejších oblastiach od 6. do 10. júna
- prípravky sa aplikujú v čase hromadného liahnutia húseníc s výnimkou bioprípravku Lepinox Plus, ktorý sa aplikuje na začiatku liahnutia húseníc (v každom pásme asi 4 dni pred uvedeným termínom)

slivky

Piliarka slivková

SANIUM ULTRA

jediný postrek stromov ihneď po odkvitnutí, ale len v miestach, kde sa škodca v silnejšej miere vyskytuje

vinič

Múčnatka viniča

KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET

prvý preventívny postrek v polovici mája (približne dva týždne pred kvitnutím viniča) uvedenými sírnatými prípravkami

vinič

Peronospóra viniča

CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000

prvý preventívny postrek v polovici mája (približne dva týždne pred kvitnutím viniča) uvedenými meďnatými prípravkami najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami

višne

Moníliová spála kvetov a výhonkov

 

- po zistení príznakov ochorenia (usychanie koncov výhonkov) je už chemická ochrana zbytočná
- uschnuté konce výhonkov treba odrezať

cibuľa z jesennej výsadby

Mínerka pórová

 

porasty chránené bielou netkanou sa po 20. máji môžu odokryť

cibuľa

Pleseň cibuľová

ASKON
FINITO MAGNICUR
SIGNUM

- opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami; do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor, Silwet)
- čakacia lehota prípravkov: Askon - 7 dní, Magnicur Finito - 7 dní, Signum - 14 dní

zemiaky

Pásavka zemiaková

MOSPILAN 20 SP
NEEMAZAL TS
SPINTOR

prípravky sa aplikujú až po vyliahnutí väčšiny lariev pásavky zemiakovej

Borievky (Juniperus)

Hrdza hrušková

 

kontrola konárov borievok na prítomnosť ložísk hrdze hruškovej; napadnuté konáre treba odrezať a zlikvidovať

Kosatce (Iris)

piliarka kosatcová

KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- postrek rastlín ihneď po zistení požerkov lariev v listoch
- do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)

Krušpán (Buxus)

Vijačka krušpánová

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky na novonarastených výhonkoch
- proti škodcovi sa môžu použiť aj ekologické prípravky Floravita Citro, Karanimba Mikro a Lepinox Plus

Okrasné dreviny vždyzelené

škvrnitosť listov hubového pôvodu

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR

- opakované postreky napadnutých alebo ohrozených rastlín v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)

okrasné rastliny

Červce a Štítničky na okrasných rastlinách
Puklice

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné rastliny

Molice

GONDOLA
KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné rastliny

Múčnatka na okrasných rastlinách

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET

- opakované postreky náchylných druhov po zistení prvých príznakov ochorenia v 10-dňových intervaloch
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- sírnaté prípravky: Kumulus, Sulfurus, Thiovit
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

Okrasné kríky listnaté

Nosániky
šupináčiky

KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

opakované postreky rastlín v 10-dňových intervaloch až po zistení okrajových požerkov chrobákov v listoch

okrasné rastliny

Roztočce na okrasných rastlinách

APOLLO 50 SC
NEEMAZAL TS
NISSORUN 10 WP rozprašovač
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich treba striedať s Vertimecom alebo Neemazalom, ktoré ničia pohyblivé štádiá roztočcov

okrasné rastliny

Strapky na okrasných rastlinách

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné rastliny

Vošky na okrasných rastlinách

GONDOLA
KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

ruže

Čierna škvrnitosť listov ruží

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
MULTIROSE

- opakované preventívne postreky náchylných odrôd najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať

ruže

Hrdza ružová

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
MULTIROSE

- opakované preventívne postreky náchylných odrôd najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- prípravky treba striedať

ruže

Múčnatka ruží

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
MULTIROSE

- opakované preventívne postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch
- prípravky treba striedať

ruže

Piliarka drobná na ružiach

KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- škodca zvinuje listy ruží do trubičiek
- prvý postrek v koncom budúceho týždňa, druhý o dva týždne neskôr
- uvedené prípravky ničia aj vošky a ďalšie piliarky, škodiace na ružiach

Smrek

hálkotvorné kôrovnice (vošky)

GONDOLA
KARATE ZEON 5 CS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

postrek proti prezimujúcim jedincom krátko po vypučaní, ale ešte pred začiatkom tvorby šiškovitých hálok

Smrek

roztočec smrekový

APOLLO 50 SC
NISSORUN 10 WP rozprašovač
NISSORUN 10WP

- smreky, ktoré boli minulý rok napadnuté roztočcom smrekovým, sa môžu ošetriť na začiatku pučania, kedy sa liahnu larvy z prezimovaných vajíčok škodcu
- uvedené prípravky sú účinné proti vajíčkam a mladým larvám roztočcov

okrasné trávniky

Hubové choroby

ASKON
FUNGIMAT MAGNICUR

opakované postreky napadnutých porastov v dvojtýždňových intervaloch

     

Účinné látky prípravkov Sanium
Sanium RTU AL (flupyradifurone) - nová účinná látka
Sanium System (flupyradifurone) - nová účinná látka
Sanium Ultra (deltamethrin) - predtým Decis Protech
Sanium Ultra AL (deltamethrin) - predtým Decis AL
 
označenie AL = roztok na priame použitie
 
Nové názvy prípravkov
Magnicur Energy - predtým Previcur Energy
Magnicur Finito - predtým Infinito SC
Magnicur Fungimat - predtým Folicur koncentrát
Magnicur Fungimat AL - predtým Folicur AL
Magnicur Quick - predtým Teldor 500 SC
 

     

     

 

Spoločnosť FLORASERVIS, spol. s r. o. sa riadi ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Týmto Vám oznamujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme v zmysle vyššie uvedenej legislatívy. Ak nesúhlasíte so spracovavaním Vašich údajov, ktoré ste zadávali pri Prihlasovaní sa k odberu aktualít (Vaša emailová adresa), využite na zrušenie zasielania aktualít a vymazanie Vášho emailu z nášho systému formulár "Odhlasenie z odberu týždenných aktualít" na našej internetovej stránke www.floraservis.sk

 
Dátum vloženia: 13. 5. 2022 15:33
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 5. 2022 19:06
Autor: Jozef Šottník

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 56
TÝŽDEŇ: 846
CELKOM: 642541

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play