Obec Ružindol
Obec Ružindol

Chemická ochrana

ilustracny_obrazok

Chemická ochrana rastlín od 8.9.2023 do 15.9.2023

Aktuality

 

v chemickej ochrane záhradných plodín

Spracoval: Ing. Juraj Matlák
(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)
Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu rastlín použite našu Poradňu. Ďakujeme.


Obdobie: 08.09.2023 - 15.09.2023

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Prípravok

Poznámky

     

       
     

       
     

NOVÉ NÁZVY PRÍPRAVKOV
Magnicur Energy - predtým Previcur Energy
Magnicur Finito - predtým Infinito SC
Magnicur Fungimat - predtým Folicur koncentrát
Magnicur Fungimat AL - predtým Folicur AL
Magnicur Quick - predtým Teldor 500 SC

     

"Aktuality na tento týždeň" sa aktualizujú vždy v piatok predpoludním

     

označenie AL = roztok na priame použitie

     

ÚČINNÉ LÁTKY PRÍPRAVKOV SANIUM
Sanium System (flupyradifurone) - nová účinná látka
Sanium AL RTU (flupyradifurone) - nová účinná látka
Sanium Ultra (deltamethrin) - predtým Decis Protech
Sanium Ultra AL (deltamethrin) - predtým Decis Protech

     

jablone

Pehovitosť jabĺk

FLORASIN CALCIUM PLUS
WUXAL CALCIUM

- posledný postrek náchylných odrôd uvedenými listovými hnojivami s vyšším obsahom vápnika najneskôr dva týždne pred zberom ovocia

jablone

Vlnačka krvavá

 

- postrek len v prípade zistenia škodcu (chumáče bielych voskových vláken na konárikoch a rezných ranách)
- v malospotrebiteľskom balení nie sú dostupné žiadne prípravky; použiť sa môžu prípravky povolené proti voškám na ovocných drevinách
- pri slabšom napadnutí kmeňa a konárov sa môže pripravený roztok použiť aj vo forme náteru
- napadnuté mladé výhonky je najjednoduchšie odrezať a zničiť

hrušky
jablone

Chrastavitosť jadrovín

BELLIS
POLYRAM_WG
SCALA
SCORE

- posledný postrek náchylných zimných odrôd najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- týmto postrekom bojujeme zároveň aj proti sadzovitosti jabĺk a hrušiek
- uprednostniť treba prípravky s kratšou čakacou lehotou (Bellis - 7 dní, Polyram - 21 dní, Scala - 28 dní, Score - 28 dní)

orech

vrtivka orechová

MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA
SPINTOR

- v tomto období sa objavujú sčernené plody orechov, ktoré dospelé larvy vrtivky orechovej opúšťajú
- ak padnú na biologickým prípravkom Bora ošetrenú, ale textíliou nezakrytú pôdu, plytko sa do nej zavŕtajú a zakuklia sa, pričom prídu do styku so spórami huby Beauveria bassiana, ktoré obsahuje prípravok Bora

ovocné dreviny

Vošky na ovocných drevinách

KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP

- postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení vošiek
- prípravky treba striedať

ovocné dreviny
vinič

Chloróza z nedostatku prístupného železa

FLORASIN LIGNOVIT Fe

pri výskyte chlorózy (žltnutia listov na vrcholoch výhonkov) aplikujeme uvedené hnojivo vo forme postreku viackrát v dvojtýždňových intervaloch

vinič

Botrytída (pleseň sivá) viniča

CANTUS
PROLECTUS
QUICK MAGNICUR
SCALA

- druhý preventívny postrek neskorých odrôd na začiatku mäknutia bobúľ najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
Čakacia lehota prípravkov:
- 14 dní - Magnicur Quick, Prolectus (na víno 21 dní)
- 28 dní - Scala
- 35 dní - Cantus

rajčiaky a ostatné druhy zeleniny

bzdocha rajčiaková

KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP
MOSPILAN 20 SP rozprašovač
NEEMAZAL TS
SANIUM ULTRA
SPINTOR

- zistené larvy škodcu môžeme ľahko vybierať, pretože ešte nevedia lietať
- okrem rajčiakov môžeme nájsť larvy bzdochy rajčiakovej aj na ďalších plodinách, ale doteraz boli zistené väčšie škody len na plodoch rajčiakov, ktoré by sa mohli v prípade silného výskytu škodcu ošetriť prípravkami povolenými na ošetrovanie rajčiakov proti iným škodcom
- čakacia lehota uvedených prípravkov na rajčiakoch: Karate - 7 dní, Mospilan - 10 dní, Neemazal - 3 dni, Sanium Ultra - 7 dní, Spintor - 3 dni

pór

mínerka pórová (2. generácia)

SANIUM ULTRA

- mechanická ochrana: zakrytie porastov netkanou textíliou ešte pred začiatkom rojenia škodcu (okolo 10. augusta); porasty necháme zakryté aspoň do polovice októbra
- chemická ochrana: postrek porastov až po zistení vpichov samičiek v listoch póru (aj s prídavkom zmáčadla, napr. Agrovital, Dropfor, Silwet); postrek treba viackrát v 10-dňových intervaloch zopakovať
- čakacia lehota prípravku: 10 dni

okrasné rastliny
zelenina

Slimáky a Slizniaky

DESIMO DUO
FERRIMAX
LIMA ORO
METAREX M

granulované návnady sa aplikujú okolo záhonov ohrozených plodín

zeler

Septóriová škvrnitosť listov zeleru

ASKON

- opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- rastliny treba polievať podmokom
- čakacia lehota prípravku - 14 dní
- proti ochoreniu sú účinné aj meďnaté prípravky (pozri fytoftóru rajčiakov)

rajčiak

Roztočce

NEEMAZAL TS
NISSORUN 10 WP rozprašovač
NISSORUN 10WP

- postreky sú potrebné až po zistení príznakov napadnutia rastlín (bronzovohnedé sfarbenie listov, stoniek, aj nezrelých plodov)
- prípravky treba striedať
- čakacia lehota oboch prípravkov: 3 dni

Krušpán (Buxus)

Vijačka krušpánová

KARATE ZEON 5 CS
LEPINOX PLUS
NEEMAZAL TS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky na novonarastených výhonkoch
- proti škodcovi sa môžu použiť aj ekologické prípravky Floravita Citro alebo Karanimba Mikro

Okrasné dreviny listnaté

škvrnitosť listov hubového pôvodu

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR

- opakované postreky napadnutých alebo ohrozených rastlín v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)
- účinné by mali byť aj prípravky uvedené proti chrastavitosti jabloní a hrušiek

chryzantémy

Septóriová škvrnitosť listov chryzantém

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR

- opakované preventívne postreky rastlín v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- rastliny treba polievať podmokom

okrasné rastliny

Červce a Štítničky na okrasných rastlinách
Puklice

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri NAD tabuľkou

okrasné rastliny

Molice

GONDOLA
KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri NAD tabuľkou

okrasné rastliny

Roztočce na okrasných rastlinách

APOLLO 50 SC
NEEMAZAL TS
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich treba striedať s Vertimecom alebo Neemazalom, ktoré ničia pohyblivé štádiá roztočcov

okrasné rastliny

Strapky na okrasných rastlinách

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri NAD tabuľkou

okrasné rastliny

Vošky na okrasných rastlinách

GONDOLA
KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri NAD tabuľkou

Smrek

roztočec smrekový

APOLLO 50 SC
NEEMAZAL TS
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC

- napadnuté stromy ošetríme čo najskôr po zistení škodcu
- prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich treba striedať s Vertimecom alebo Neemazalom, ktoré ničia pohyblivé štádiá roztočcov

okrasné trávniky

Hubové choroby

ASKON
FUNGIMAT MAGNICUR

- opakované postreky napadnutých porastov v dvojtýždňových intervaloch
- prípravky treba striedať

 

Spoločnosť FLORASERVIS, spol. s r. o. sa riadi ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Týmto Vám oznamujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme v zmysle vyššie uvedenej legislatívy. Ak nesúhlasíte so spracovavaním Vašich údajov, ktoré ste zadávali pri Prihlasovaní sa k odberu aktualít (Vaša emailová adresa), využite na zrušenie zasielania aktualít a vymazanie Vášho emailu z nášho systému formulár "Odhlasenie z odberu týždenných aktualít" na našej internetovej stránke www.floraservis.sk

 
 
Dátum vloženia: 9. 9. 2023 15:33
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 9. 2023 15:33
Autor: Jozef Šottník

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:228
TÝŽDEŇ:228
CELKOM:846164

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

mapa

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play