Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Komisie obecného zastupiteľstva

 

1. Komisia finančná, správa obecného majetku a verejného poriadku

predseda: Stanislava Konečná

členovia: Ing. Viera Polášová, Ing. Marek Antonín, Ing. Radovan Hečko, Bc. Beáta Morongová, Mgr. Zuzana Holkovičová, Mgr. Tomáš Jurišič, Ľubomír Šalgovič, Mgr. Pavol Tollarovič, Marek Hafrovič

Termíny konania zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a verejného poriadku:

Dátum Čas Miesto konania
04.03.2019 18:00 Zasadačka OcU Ružindol
19.08.2019 18:30 Zasadačka OcU Ružindol
25.11.2019 18:00 Zasadačka OcU Ružindol
     

 

2. Komisia stavebná, územného plánovania a životného prostredia

predseda: Ing. Radovan Hečko

členovia: Ing. Peter Purdeš, Adam Rapšo, Ing. Stanislav Heriban, Ľubomír Šalgovič, Marek Hafrovič, Mgr. Zuzana Holkovičová, Štefan Morong, Michal Servátka, Ing. Igor Baďura

Termíny konania zasadnutia Komisie stavebnej, územného plánovania a životného prostredia:

Dátum Čas Miesto konania
18.03.2019 18:00 Zasadačka OcU Ružindol
15.04.2019 18:00 Zasadačka OcU Ružindol
02.12.2019 18:00 Zasadačka OcU Ružindol
     

 

3. Komisia školstva, mládeže, športu a kultúry

predseda: Mgr. Zuzana Holkovičová

členovia: Mgr. Pavol Tollarovič, Bc. Beáta Morongová, Mgr. Tomáš Jurišič, Miloš Domorák, Mgr. Krisína Boriková, Ing. Ingrid Vajcziková PhD.

Termíny konania zasadnutia Komisie školstva, mládeže, športu a kultúry:

Dátum Čas Miesto konania
07.03.2019 18:00 Zasadačka OcÚ Ružindol
18.06.2019 18:00 Zasadačka OcÚ Ružindol
03.12.2019 17:00 Zasadačka OcÚ Ružindol
     

 

4. Komisia sociálna

predseda: Bc. Beáta Morongová

členovia: Mgr. Lívia Širůčková, PhDr. Miriam Ivanovičová, Mgr. Zuzana Holkovičová, Stanislava Konečná, Mgr. Tomáš Jurišič

Termíny konania zasadnutia Komisie sociálnej:

Dátum Čas Miesto konania
21.05.2019 19:00 Zasadačka OcÚ
11.11.2019 18:30 Zasadačka OcÚ