Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Milí spoluobčania.

Sme na začiatku môjho začínajúceho štvorročného volebného pôsobenia v našej obci.
Chcem Vám poďakovať za účasť vo voľbách a prejavenú dôveru v nich. Taktiež ďakujem za prejavenú dôveru novozvoleným poslancom.

Verím, že spoločnou prácou budeme vytvárať dielo, ktoré povedie k zveľaďovaniu obce a života v ňom.

Naša obec je živým organizmom, ktorý je tvorený jednotlivcami, rodinami, rôznymi združeniami, spoločenstvami. Aby naše spolunažívanie bolo príjemné, musíme ho vylepšovať vzájomnou komunikáciu a snahou prekonávať problémy .

Ja – z pozície Vášho starostu - vynaložím maximálne úsilie, aby sme robili správne rozhodnutia.

Vážení prítomní, dovoľte mi zároveň na prahu nového volebného obdobia poďakovať predchádzajúcemu p. starostovi Ing. Vladimírovi Púčikovi a obecnému zastupiteľstvu za ich obetavú prácu.

Váš starosta

​​​​Peter Galanský