Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekty

Rok 2012

 

Zberný dvor v obci Ružindol


Info list


Revitalizácia školského dvora

Termín realizácie projektu: august - október 2012 

Projekt je financovaný z vlastných zdrojov obce a dotácie z rezervy predsedu vlády SR vo výške 10 000,00 €. 

Celkové náklady na projekt boli vo výške 21 451,26 €

 

Revitalizácia materských škôl

Termín realizácie:marec - december 2012

Projekt je financovaný z vlastných zdrojov obce a dotácie z Ministerstva školstva SR vo výške 2 200,00 €.