Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekty

Rok 2014


Rozšírenie vodovodu  - Záhumenská II

  • Termín realizácie: január - marec 


Rozšírenie verejného osvetlenia - Záhumenská I ( od MŠ po Družstevnú ulicu)

  • Termín realizácie: február - marec


Rozšírenie miestneho rozhlasu - Záhumenská I

  • Termín realizácie: marec - apríl


Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove Základnej školy

  • Termín realizácie: marec - apríl


Renovácia parkiet v kultúrnom dome

  • Termín realizácie: august


Rekonštrukcia sociálnych zariadení v základnej škole I. etapa (WC chlapci)

  • Termín reallizácie: august - september


Rozšírenie verejného osvetlenia - Dlhovská cesta

  • Termín realizácie: september - október


Rozšírenie miestneho rozhlasu - Dlhovská cesta

  • Termín realizácie: október


Revitalizácia verejného priestranstva pred obecným úradom

  • Termín realizácie: november - december