Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekty

 

Stavebné práce v ZŠ Ružindol - oprava učebne IKT

 

 

Oprava kanalizácie - kuchyňa v objekte ZŠ Ružindol

 

 

Oprava podlahy - kuchyňa v objekte ZŠ Ružindol

 

 

Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru telocvične

 

 

Stavebné úpravy za OÚ od reštaurácie Rosenthal po Záhumenskú ulicu v obci 

ulicka_rosenthalpension_rosenthalulicka_rosenthalulicka_rosenthal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavebné úpravy Záhumenskej ulice v obci 

zahumenska_ulicazahumenska_ulicazahumenska_ulicazahumenska_ulica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revitalizácia priestoru pri cintoríne

revitalizacia_cintorinrevitalizacia_cintorinrevitalizacia_cintorinrevitalizacia_cintorin

 

 

 

 

Zateplenie vstupu telocvične a rekonštrukcia spevnených plôch pred vstupom do telocvične

 

 

Výsadba uličky pri obecnom úrade

 

 

Modernizácia detského ihriska v Športovom areáli Ružindol

detske_ihriskodetske_ihriskodetske_ihriskodetske_ihrisko